SÖZLEŞME HUKUKU

Ticari ilişkilerde, taraflar arasında yazılı olarak yapılmış olan sözleşmelerin kriz anlarında sığınılan, “kötü gün dostu” olarak tabir edilebilecek metinlerdir. ETR Hukuk’ta, müvekkillerin böyle kötü günlerde güçlü ve hazırlıklı olmalarını ve risklerini en aza indirebilmelerini temin edebilmek amacıyla; eser sözleşmeleri kapsamında ana yüklenici sözleşmeleri ve alt yüklenici sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, KİK kapsamındaki sözleşmeleri, yapım işi, mal ve hizmet alımı sözleşmeleri, mutabakat metinleri, niyet mektupları, işbirliği/ortaklık sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, temsilcilik sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri ve sır saklama sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü sözleşmeyi hazırlamak, sözleşme taslaklarına yorum vermek, sözleşmeleri müzakere etmek, sözleşmelerin imzalanmasından sonraki yürütme aşamasında ortaya çıkabilecek sorun ve çatışmalarda hukuki değerlendirmede bulunmak ve gerekli durumlarda karşı tarafla iletişime geçmek ve müzakerelerde bulunmak konularında, nitelikli hukuki hizmet sunulmaktadır.

Bu kapsamda ETR Hukuk’ta, sözleşme taslaklarını oluştururken ve sözleşmelere ilişkin hukuki değerlendirmelerini sunarken müvekkillerinin hassasiyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı disiplinlere sahip uzman ağının da desteğiyle her türlü detayın düşünüldüğü çalışmalar yapılmaktadır.

ETR Hukuk’ta aynı zamanda, sözleşme hukukuna bütünleşmiş bir yapıda çeşitli ihalelerin kurgularının yapılması ve hukuki alt yapılarının oluşturulması hizmeti de sunulmaktadır.

Sözleşmeye aykırı davranışlar sebebiyle ortaya çıkabilecek hukuksal sorunlara yönelik tedbirlerin alınması veya dava yoluyla çözüme kavuşturulması hizmetleri de tarafımızdan verilmektedir.

Enerji piyasası, inşaat ve altyapı sektörleri ile savunma sanayii yoğun olarak sözleşme danışmanlığı yaptığımız sektörlerdir.