Rekabet Hukuku

Türkiye’de, şirketlerin ilgili oldukları piyasada faaliyette bulunurken Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun davranmaları gereklidir. Müvekkilimiz olan şirketlerin ticari faaliyetlerini rekabet kurallarına uygun bir şekilde yürütebilmeleri için rekabet hukuku alanında sürekli danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Özellikle Rekabet Kurumu tarafından uygulanan yüksek para cezalarına muhatap kalınmaması için, müvekkil şirketlerin faaliyetleri önleyici hukuk kapsamında incelenmektedir.

Rekabet hukuku kapsamında ETR Hukuk’ta müvekkillerimize;

Rekabet ihlâllerini önleyici danışmanlık,

Rekabet hukuku mevzuatına uyumlu olarak birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki destek,

Akdedilen sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi,

Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmalara ilişkin savunma ve duruşma aşamasında temsil,

Rekabet Kurumu kararları aleyhine iptal davası açılması,

Rekabet hukuku eğitimi verilmesi hizmetleri sunulmaktadır.