Sınaİ MÜlkİyet Hukuku

Müvekkillerimize, sahip olduğu marka, tasarım, patent ve faydalı modellerin hukuka aykırı müdahalelere karşı korunması için danışmalık hizmeti verilmektedir.

Müvekkillerimizin, sahip olduğu marka, tasarım, patent ve faydalı modeller ile iltibas oluşturan üçüncü kişilere ait sınai hakların hükümsüz kılınması ve sınai haklarına karşı yapılan tecavüzlerin sona erdirilmesi için dava açılması ve takibi hizmetleri yürütülmektedir.

Müvekkillerimize, ticaret hukuku kapsamına giren diğer fikri haklarla (ticaret unvanı, işletme adı ve haksız rekabet konuları) ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.